Lektion i Poker

Vi har samlat ihop några bra pokertips till nya pokerspelare. Sådant som är bra att tänka på när man börjar spela poker.

  • Ace High – En hand där topkortet är ett Ess.
  • Aces Up – Två par, ett med två Ess.

Add-on – Turneringar som ger spelarna chansen att köpa mer chips vid ett utvalt tillfälle, detta kallas add-on. Det är inte samma sak som rebuy, eftersom alla som fortfarande är kvar i turneringen får chansen att add-on. En add-on brukar vanligtvis betyda slutet på en rebuy period.

All in – När en spelare satsar, bettar alla sina kvarvarande chips i en.

Ante – En liten insats, som alla spelare kring bordet måste lägga in före varje giv.

Bankroll/Bankrulle – Den totala spelkassan.

Bad Beat – En situation när en väldigt stark hand slås av en ännu starkare.

Bad Beat Jackpot – Förlorar du med ett fyrtal eller högre får du 50% av den progressiva Bad beat jackpoten. 25% gör till vinnaren av handen och 25% delar övriga spelare runt bordet. Reglerna kan skilja mellan pokerrummen.

Bet (insats) – Att beta är att lägga in pengar i potten, antingen genom syna, bet eller höja

Button (knappen, dealer button) – är en knapp som markerar vem som delar korten, eller spelaren som sitter i den positionen.

Buy in – Summan pengar som det kostar att köpa in sig.

Big Blind (Stora Mörken) – På förhand bestämda belopp som skall läggas in i potten före given. Ala spelare som kommer in under spelets gång måste lägga en Big Blind.

Call (syna) – Att matcha en insats. Om en spelare har betat 10 och någon annan höjt med 10 kostar det 20 att syna.

Check – Om det inte har förekommit något betande kan du checka, som är samma sak som att syna en insats, eller som att passa.

Check raise – Att checka och sen höja när en annan spelare lägger en insats. Vanligtvis används detta av en spelare med en stark hand, med intentionen att få en stor pott.

Community card(s) – Öppna kort som delas mellan alla spelarna i en hand.

Deal (giv) – Att ge ut korten i en hand. Personen som gör detta kallas dealer.

Deck (kortlek) – Ett set spelkort.

Discard – korten man önskar byta i ett drawspel.

Draw – I draw-spel är det vid något tillfälle tillåtet att byta kort och få nya ur leken, och det är detta moment som på engelska kallas draw.

Drawing hand – En inte komplett, men möjligtvis, stark hand. Detta syftar till en hand där spelaren har 4 av 5 kort i en stege (straight draw) eller färg (flush draw).

Fixed limit – I ”limit” poker är maxbeloppet på höjningarna för varje omgång på förbestämt.

Flop – I Hold’em och Omaha spelas med fem gemensamma kort (community cards). De första tre som kommer upp samtidigt kallas The Flop (floppen).

Flush (färg) – en hand med fem kort i samma färg.

Fold – att lägga sig.

Forced bet (tvingad insats) – En obligatorisk insats i första rundan av t.ex. 7-card stud.

Freeroll – Turneringar är gratisturneringar. Det kostar inget att delta.

Full House – En kåk, pokerhand bestående av ett par och en triss. Starkast kåk är den med högsta triss.

Heads up – Spel mellan endast två spelare. De flesta pokerrum erbjuder speciella heads-up bord.

Hole cards – Hålkort, de kort spelaren får i given.

Kicker – Det högsta kortet utanför ett par eller två par som avgör vem som vinner potten om två spelare har samma par eller två par.

Main pot (huvudpott) – När en spelare går all-in på ett bord, är den spelaren bara med i huvudpotten – den pott som denne spelare kan matcha. Om de övriga spelarna ökar insatserna bildas en sidopot (side pot) som dessa övriga spelare tävlar om utöver huvudpotten.

Muck – Att kasta korten utan att visa dem.

Nuts – Den bästa möjliga handen vid en viss tidpunkt i ett spel.

Overcard (överkort) – Ett av de mörka korten som är högre rankat än alla community cards.

Pair (par) – Två kort av samma rank. T.ex. J-J (två knektar).

Position – En spelares plats i förhållande till dealern.

Post – Att lägga in en blind.

Pot (pott) – Alla pengar som befinner sig i mitten av pokerbordet, som går till vinnaren av handen i den potten.

Pot limit – Insatsstrukturen i det spel som bestämmer hur mycket man kan höja med.

Raise (höja) – Efter att någon har öppnat en insatsomgång, att öka insaterna över summan som krävs för att syna kallas höja (raise).

Rake – En avgift som tas av pokerrummet som betalning för servicen som arrangör av spelet. Helt enkelt en avgift som arrangören tar ut.

Rank – Varje kort har en färg och en rank. Ett par är två kort av samma rank.

Rebuy – När du sätter dig vid ett bord köper du in dig för en viss summa pengar. Återköp är att du köper mer chips innan du är klar. Återköp är även tillåtna i vissa turneringar för spelare som hamnar under en vissa gräns, men dessa återköp är oftast tillåtna en begränsad tid i tureringen.

River (fifth street) – De sista av de fem gemensamma korten på bordet i flop spel, som t.ex. Texas Hold’em och Omaha. Ibland kallas även sista kortet i stud spel the river”.

Showdown – När alla insatser är lagda och om flera spelare är kvar sker en ”showdown” som avgör vem av spelarna som tar hem potten.

Side pot (sidopott) – En extra pot som genereras när en av spelarna i potten är ”all-in”. Den spelare som är ”all-in” tävlar bara om huvudpotten, vilket gör att den spelare som har näst bästa handen kan vinna sidopotten, om spelaren med bästa handen är ”all-in” och inte deltar i sidopotten.

Small Blind (lilla mörken) – liten tvingad insats som läggs av spelaren direkt efter dealerna innan några kort har delats ut.

Stack – Summan pengar som du har framför dig vid pokerbordet.

Straight (stege) – En pokerhand som består av fem kort i stigande rank, t.ex. 5-6-7-8-9.

Straight Flush (färgstege) – En pokerhand bestående av en stege (se ovan) i samma färg.

Suit (färg) – En av de fyra färgerna som består av 13 kort som en kortlek är indelad i: hjärter, spader, klöver och ruter.

Table stakes – (1) Summan pengar som du har med dig vid bordet. Detta är också den största summan någon kan vinna av dig i en och samma pott. (2) Förutsättningen att du bara kan satsa de pengar du har med dig till bordet. Du kan altså bara köpa mer chips mellan två händer/potter.

Three of a kind (triss) – Tre kort av samma rank. T.ex. Q-Q-Q (tre damer)

Tight – När spelaren endast går med i spelet med bra strarthänder, med matematiskt fördelaktiga kort.

Turn (fourth street) – Det fjärde kortet av de fem gemensamma korten i flop-spel, som Texas Hold’em eller Omaha. Ibland kallas även detta kort för ”fourth street”.

Överspel – Stanna kvar för länge i en pott med en hand som borde kastats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Odds & Bettingsidor utan registrering!
© Copyright 2020 Betting utan konto